Skip to main content

MoSafe

MoSafe er et produkt, der øger trygheden for primært demente beboere, deres pårørende samt plejepersonalet. Dette sker ved, at det enkle system gør personalet opmærksom på situationer, hvor en dement person er ved at forlade plejecenterets område. Herefter kan personalet gå beboeren i møde og tage en snak med personen. På denne måde undgår man ulykker, der ellers kunne have opstået – eksempelvis ifm. trafikerede veje eller uhensigtsmæssigt vejr og påklædning.

Sådan virker det

Når situationen opstår

MoSafe består af scannere ved plejecentrets udgange, der registrerer, når demente beboere bevæger sig udenfor. Når dette sker, gøres plejepersonalet opmærksom på det via en SMS-besked, der sendes ud til personalet, så der kan reageres. Hermed skabes en øget tryghed for både personale, beboer og pårørende.

Større sikkerhed

Da MoSafe alarmerer plejepersonalet direkte via en SMS-besked, er der større sikkerhed for, at personalet får handlet i tide, når der opstår denne slags situationer. Samtidig kan man også melde tilbage på SMS, at man tager sig af situationen, hvorefter alarmen slås fra. Personalet kan dermed være sikre på at få besked, uanset hvor de er. Let, enkelt og sikkert.

Værdighed og funktionalitet

MoSafe sikrer en værdig behandling af beboeren, da plejepersonalet har mulighed for at tage en snak med beboeren, allerede inden problemerne opstår. Med de typiske, GPS-baserede løsninger oplever man for det første, at beboeren selv fjerner sporingsenheden, da den bliver anset som et fremmedelement, og for det andet mener vi, at det giver beboeren mere værdighed, at man ikke overvåger denne mere end nødvendigt.
Denne udfordring har vi løst ved i stedet at nøjes med at udstyre beboeren med små chips i tøjet, som registreres ved udgangene. Der anvendes her samme type vaskechips som i vores MoScan-løsning. Dette vil sige, at hvis man i forvejen anvender MoScan på plejecenteret, så vil beboerne allerede være udstyret med vaskechips i tøjet. Løsningerne kan dog anvendes uafhængigt af hinanden.

Interesseret i at høre mere om MoSafe?

Skriv til os